MIBA s.r.o.
Zpět na domovskou stránku

Ochrana oznamovatelů

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a v souladu s vnitřním předpisem zřizuje skupina MIBA Holding pro společnosti MIBA s.r.o., SYMA – SYSTEM s.r.o., SYMA Production s.r.o. vnitřní oznamovací systém. Ten umožňuje podat oznámení, které bude obsahovat informace o možném protiprávním či neetickém jednání, jež má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon na ochranu oznamovatelů či jiné právní předpisy.

Cílem vnitřního oznamovacího systému je zajistit ochranu osob, které podají oznámení ve smyslu tohoto zákona, před jakýmkoli odvetným opatřením či postihem.

Skupina MIBA Holding vítá každý podnět či oznámení, které bude mít za následek řešení či nápravu oznámených skutečností. Oznámení se musí zakládat na pravdě. Vnitřní oznamovací systém neslouží k řešení osobních vztahů či nespokojenosti a vědomé zneužití systému a podání vědomě nepravdivého oznámení může být sankcionováno.

Více informací ohledně podávání oznámení naleznete zde: Ochrana oznamovatelů – whistleblowing (PDF)

  Formulář oznámení

  Odpovězte prosím na následující otázky a učiňte oznámení ve srozumitelné podobě.
  Vaše oznámení podáváte příslušné osobě, která jej posoudí a zajistí kroky k nápravě dle zákonných požadavků.

  Odesláním zprávy souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů.
  Tento web je chráněn službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

  Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že Vámi podané oznámení je věrohodné a skutečnosti v něm uvedené se zakládají na pravdě. Zároveň berete na vědomí, že vědomě nepravdivá oznámení nespadají do působnosti Zákona na ochranu oznamovatele a mohou být sankcionovaná.

  Příslušné osoby k podání oznámení:

  MIBA s.r.o.
  Ing. Jitka Němečková
  +420 777 357 165

  SYMA - SYSTEM s.r.o.
  Ing. Jitka Němečková
  +420 777 357 165

  SYMA Production s.r.o.
  Mgr. Lucie Macháčková
  +420 777 728 402